Varstvo osebnih podatkov

V podjetju MEM, Janez Pangerc s.p. (v nadaljevanju upravljalec) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo k varovanju osebnih podatkov, ki jih prejmemo od vas. Vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), načeli o varstvu osebnih podatkov. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje spletnega mesta in za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.  Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo obdelovali za druge namene ter jih brez izrecnega soglasja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam.

Katere osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom obdelujemo vaše osebne podatke?

MEM, Janez Pangerc s.p. obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta z namenom priprave ponudbe, v skladu z vašim povpraševanjem ter pošiljanja e-novic z namenom morebitnega sodelovanja na področju izposoje dvižnih ploščadi in košar. Navedena sporočila se pošiljajo izključno preko elektronske pošte na podlagi soglasja uporabnika spletnega mesta.

V ta namen upravljalec obdeluje naslednje podatke: ime in priimek, elektronski naslov. Za namene poslovne komunikacije pa upravljalec obdeluje: ime in priimek, naziv podjetja, elektronski naslov, telefon. Zavezujemo se, da bomo zbrane osebne podatke obdelovali zgolj za namen, za katerega bodo zbrani.

Upravljalec zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa v primeru izpolnitve obrazca Povpraševanje za najem dvižnih ploščadi in košar. Upravljalec bo podatke iz oddanega povpraševanja uporabil izključno za pripravo ponudbe.

Kako varujemo vaše podatke?

Vaši osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se na strežniku upravljalca shranjujejo do prenehanja namena uporabe oz. do preklica privolitve uporabnika, vendar največ za obdobje treh let.

Upravljalec ne odgovarja za kršitve določil osebnih podatkov, do katerih je prišlo izključno zaradi malomarnosti oziroma druge odgovornosti uporabnika v zvezi s informacijsko varnostjo na uporabnikovih napravah, s katerimi je dostopal do spletnega mesta.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določene dejavnosti v vezi z obdelavo podatkov, in ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke so:

  • Izdelovalci in vzdrževalci spletnih mest, računalniških aplikacij ter informacijskih storitev,
  • Razvijalci in uvajalci programskih rešitev,
  • Trženjska, raziskovalna in analitična podjetja,
  • Zunanje agencije za marketing.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in sklenjenih pogodb o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi in morebitnimi pod pogodbenimi obdelovalci, k varovanju vaših osebnih podatkov v skladu z določili področne zakonodaje.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne prenašajo na tretje države (izven članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Velika Britanija, Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Pravica dostopanja do informacij

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije, katere vaše osebne podatke obdelujemo. V nadaljevanju imate pravico zahtevati popravek, izbris, omejitev obdelave ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti vaša zahteva za izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej če so podatki namenjeni za potrebe arhiviranja v javnem interesu.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva:

  • Odjavo od prejemanja e-novic s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@mem.si
  • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@mem.si
  • Informacijo o tem, katere osebne podatke o uporabniku upravljalec obdeluje, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@mem.si
  • Trajen izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov v skladu z zakonodajo, ki jih upravljalec hrani o uporabniku, s posredovanje pisne zahteve na naslov info@mem.si
  • Pravico do ugovora o obdelavi (s posredovanjem ugovora na info@mem.si) in pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si).